Ar-Ge
Ar-GeTürkiye`de sınırlı veya üretimi yapılamayan, yüksek etkinlikteki farmasötik dozaj formlarının üretimini gerçekleştirmek amacıyla, çalışmalarına devam eden AR-GE merkezimiz, tesisimizin temel taşlarındandır. Tesislerimizde AR-GE çalışmaları, çalışanı yüksek düzeyde koruma özelliğine sahip izolatörlü ekipman ve cihazlar ile kapalı sistemli cihazların yer aldığı laboratuvarlarda yapılmaktadır. Ekipmanlarımızın koruyucu özellikleri yanında çalışanlarımızı korumak için ıslak ve kuru maruziyeti önleyen kıyafetler ve filtreli tam yüz maskeleri de temin edilerek çalışanlarımızın maksimum düzeyde korunması esas alınmıştır.

Onko-Koçsel AR-GE Merkezimiz; Analitik Geliştirme Laboratuvarları (enstrümantal analiz laboratuvarı, yaş kimya laboratuvarı), Formülasyon Laboratuvarı, Pilot Üretim, Stabilite alanlarından oluşmaktadır ve ileri teknolojiye sahip yaklaşık 200 adet makine, cihaz ve ekipmanla donatılmıştır. AR-GE merkezimiz; benzerlerinden çok farklı olarak üretim akışına göre dizayn edilmiş ve GMP sertifikası olan pilot üretim laboratuvar alanına sahip olup, Türk ilaç sektörünün onkoloji alanında en büyük ve en donanımlı AR-GE merkezidir. Onko-Koçsel AR-GE merkezimizde patent tarama ve değerlendirme çalışmaları, etken madde değerlendirme, analiz ve onay çalışmaları, formülasyon ve analitik metot geliştirme, laboratuvar ve pilot ölçekte üretimler, proses ve analitik metot validasyonları, ürün iyileştirme çalışmaları, yeni ürün stabilite çalışmaları, ruhsat dosyalarının CTD formatında hazırlanması çalışmaları QbD (Quality by Design) anlayışı ile yürütülmektedir.

AR-GE bölümümüzde görev alan proje ekiplerinde; yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış veya devam etmekte olan araştırmacılar (farmasötik kimya uzmanları, farmasötik teknoloji uzmanları, patent vekilleri, analitik kimya uzmanları) yer almaktadır. Eczacı, kimyager ve kimya mühendislerinden oluşan AR-GE ekibimiz farklı disiplinleri bir aile çatısı altında toplayarak kısa sürede son düzey teknolojik özelliklerle donatılmış, çalışanını ve çevreyi koruyan bir laboratuvar kurmayı başarmıştır.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının temelini Onko-Koçsel İlaç`ın kaliteye ve insana verdiği değer oluşturmaktadır. Onko-Koçsel AR-GE`si olarak stratejik hedeflerimiz; dünyada bulunmayan iki veya daha fazla molekül içeren kombinasyon ürünlerin, hasta uyumunu arttırıp, ilaç yan etkilerini azaltmayı hedefleyen ve içerisinde bulunmadığımız yeni pazarlar içinde yer almak için yeni ürün geliştirme çalışmalarına yer vermektedir. Ayrıca hızlıca ilerlemekte olan biyoteknolojik ürünler pazarı için de mevcut AR-GE ekibimiz ile araştırmalara başlanmış olup, alt yapı çalışmaları organize edilmektedir.

AR-GE merkezimiz çalışmalarını çeşitli proje bazlı işbirlikleri ile devam ettirmektedir. Bu iş birlikleri proje bazında TÜBİTAK, TEYDEB, SANTEZ ve çeşitli üniversite işbirlikleridir. AR-GE merkezimizde çalışmaları tamamlanmış veya devam eden bazı projelerimiz, özel sektör ve üniversite birlikteliğine dayanmaktadır.