ÜRÜNLERİMİZ

AIMAFIX 500 IU / 10 mLEtkin Madde: Faktör IX
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Liyofilize toz + Çözücü

ANDRAXAN 250 mgEtkin Madde: Flutamid
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Tablet

ALOXI 250 μg/5mlEtkin Madde: Palonosetron
Endikasyon: Gastroistestinal
Farmasötik Formu : Çözelti

ARİSTU 1 mgEtkin Madde: Anastrazol
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Film Kaplı Tablet

BLEOCIN-S 15 mgEtkin Madde: Bleomisin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Liyofilize toz

BOREA 160 mgEtkin Madde: Megestrol Asetat
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Tablet (Çentikli)

EMOCLOT 1000 IU / 10 mLEtkin Madde: İnsan Plazma Pıhtılaşma Faktör VIII
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Liyofilize toz + Çözücü

EMOCLOT 500 IU / 10 mLEtkin Madde: İnsan Plazma Pıhtılaşma Faktör VIII
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Liyofilize toz + Çözücü

EXETU 25 mgEtkin Madde: Eksemestan
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Film Kaplı Tablet

Ig VENA 10 g/ 200 mLEtkin Madde: Normal İnsan İmmunoglobulini
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Çözelti

Ig VENA 5g/ 100 mLEtkin Madde: Normal İnsan İmmunoglobulini
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Çözelti

Ig VENA 2,5g/ 50 mLEtkin Madde: Normal İnsan İmmunoglobulini
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Çözelti

Ig VENA 1 g/ 20 mLEtkin Madde: Normal İnsan İmmunoglobulini
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Çözelti

IMMUNORHO 300 mg (1500 IU)/2mEtkin Madde: Aniti D İnsan İmmunoglobulini
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Liyofilize toz + Çözücü

İRONTU 100 mg/5 mlEtkin Madde: İrinotekan Hidroklorür
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

İRONTU 40 mg/2 mlEtkin Madde: İrinotekan Hidroklorür
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

LASTET 100mg ampEtkin Madde: Etoposid
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Ampul

LASTET 100mg 10 capsEtkin Madde: Etoposid
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Kapsül

LASTET 50mg 20 capsEtkin Madde: Etoposid
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Kapsül

LASTET 25mg 40 capsEtkin Madde: Etoposid
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Kapsül

LETU 2,5 mgEtkin Madde: Letrozol
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Film Tablet

METOJECT 10 mgEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: İskelet sistemi
Farmasötik Formu : Kullanıma hazır şırınga

METOJECT 15 mgEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: İskelet sistemi
Farmasötik Formu : Kullanıma hazır şırınga

METOJECT 20 mgEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: İskelet sistemi
Farmasötik Formu : Kullanıma hazır şırınga

METOJECT 25 mgEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: İskelet sistemi
Farmasötik Formu : Kullanıma hazır şırınga

MITOMYCIN-C 2 mg inj.Etkin Madde: Mitomisin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

MITOMYCIN-C 10 mg inj.Etkin Madde: Mitomisin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

MITOMYCIN-C 20 mg inj.Etkin Madde: Mitomisin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

UMAN ALBUMIN %20 100 ml 50 mLEtkin Madde: İnsan Albumini
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Çözelti

UMAN ALBUMIN %20 100 ml 100 mLEtkin Madde: İnsan Albumini
Endikasyon: Kan ürünü
Farmasötik Formu : Çözelti

Cisplatinum Onko İnjection 10 mg/20 mlEtkin Madde: Cisplatin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

Cisplatinum Onko İnjection 25 mg/50 mlEtkin Madde: Cisplatin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

Cisplatinum Onko İnjection 50 mg/100 mlEtkin Madde: Cisplatin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

GEMTU 1000 mg /10 mlEtkin Madde: Gemsitabin HCl
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

CARPLATU 450 mg/45 mlEtkin Madde: Karboplatin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

OXATU 50 mgEtkin Madde: Okzaliplatin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Liyofilize Toz

Oxatu-S 50 mg/10 mlEtkin Madde: Okzaliplatin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

Oxatu-S 100 mg/20 mlEtkin Madde: Okzaliplatin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

Casomid 50 mgEtkin Madde: Bikalutamid
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Film Kaplı Tablet

Epiritu 50 mg/25 mlEtkin Madde: Epirubisin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

Mextu 50 mg/2 mlEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

Pramitu 0.25 mgEtkin Madde: Pramipeksol
Endikasyon: Sinir Sistemi
Farmasötik Formu : Tablet

Pramitu 1 mgEtkin Madde: Pramipeksol
Endikasyon: Sinir Sistemi
Farmasötik Formu : Tablet

Epiritu 200 mg/100 mlEtkin Madde: Epirubisin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

Tacritu 0.5 mgEtkin Madde: Takrolimus
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Kapsül

Tacritu 1 mgEtkin Madde: Takrolimus
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Kapsül

Tacritu 5 mgEtkin Madde: Takrolimus
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Kapsül

Gemtu 2000 mg/20 mlEtkin Madde: Gemsitabin HCl
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

Epiritu 10 mg/5 mlEtkin Madde: Epirubisin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre Çözelti İçeren Flakon

Topotu 4 mg/4 mlEtkin Madde: Topotekan
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

Gemtu 200 mg/2 mlEtkin Madde: Gemsitabin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

5-Frotu 1000 mg/20 mlEtkin Madde: 5-Fluorourasil
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

5-Frotu 5000 mg/100 mlEtkin Madde: 5-Fluorourasil
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

Doxtu 10 mg/5 mlEtkin Madde: Doksorubisin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

Doxtu 50 mg/25 mlEtkin Madde: Doksorubisin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

Carplatu 50 mg/5 mlEtkin Madde: Karboplatin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

Carplatu 150 mg/15 mlEtkin Madde: Karboplatin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

Zomtu 4 mg/5 mlEtkin Madde: Zoledronik Asit
Endikasyon: İskelet sistemi
Farmasötik Formu : İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti

Zomtu 4 mg/100 mlEtkin Madde: Zoledronik Asit
Endikasyon: İskelet sistemi
Farmasötik Formu : İnfüzyon İçin Çözelti

İRONTU 500mg/25 mlEtkin Madde: İrinotekan Hidroklorür
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

Cytu 100 mg/mlEtkin Madde: Sitarabin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon İçin Çözelti

Cytu 500 mg/5mlEtkin Madde: Sitarabin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon İçin Çözelti

Cytu 1000 mg/10mlEtkin Madde: Sitarabin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon İçin Çözelti

Docetu 20 mg/mlEtkin Madde: Dosetaksel
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

Docetu 80 mg/4 mlEtkin Madde: Dosetaksel
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

Mextu 5000 mg /50 mlEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjektabl Flakon

Mextu 500 mg /20 mlEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

Mextu 1000 mg/40 mlEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : İnfüzyon Çözeltisi

ALKYLOXAN INJ. 200 mgEtkin Madde: Siklofosfamid
Endikasyon: Antineoplastik-İskelet Sistemi
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk toz

ALKYLOXAN INJ. 500 mgEtkin Madde: Siklofosfamid
Endikasyon: Antineoplastik-İskelet Sistemi
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk toz

CYTARABINE Injection 100 mgEtkin Madde: Sitarabin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti (5 mL ampul)

CYTARABINE Inj. 40 mgEtkin Madde: Sitarabin
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti (2 mL ampul)

UROKINASE-KGCC Inj. 500.000 IU FlakonEtkin Madde: Saflaştırılmış Ürokinaz 500.000 IU
Endikasyon: Kardiyoloji
Farmasötik Formu : Liyofilize Toz

UROKINASE-KGCC Inj. 250.000 IU FlakonEtkin Madde: Saflaştırılmış Ürokinaz 250.000 IU
Endikasyon: Kardiyoloji
Farmasötik Formu : Liyofilize Toz

5-FU Injection 250mg/5mlEtkin Madde: 5-Fluorourasil
Endikasyon: Antineoplastik
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

KOPAQ 300 mgI/ML – 100 ml ve 50 MLEtkin Madde: Iohexol
Endikasyon: Kontrast madde
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti

MESULID 100 mg tabletEtkin Madde: Nimesulid, mikronize
Endikasyon: Analjezik
Farmasötik Formu : Tablet

Gadotu 287 mg/mLEtkin Madde: Gadodiamid
Endikasyon: Kontrast madde
Farmasötik Formu : Enjeksiyon İçin Çözelti

Kopaq 350 mg/mlEtkin Madde: Iohexol
Endikasyon: Kontrast madde
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Pamintu 10 mg/mlEtkin Madde: Protamin Sülfat
Endikasyon: Kardiyoloji
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Ravistu 300 mgEtkin Madde: İopromid
Endikasyon: Kontrast madde
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Ravistu 370 mgEtkin Madde: İopromid
Endikasyon: Kontrast madde
Farmasötik Formu : Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Erastat 12.5 mg/ 50 mLEtkin Madde: Trifoban
Endikasyon: Kardiyoloji
Farmasötik Formu : Konsantre İnfüzyon Çözeltisi

Meksratu 25 mg/mLEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: İskelet sistemi
Farmasötik Formu : Kullanıma Hazır Şırınga

Meksratu 20 mg/0,8mLEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: İskelet sistemi
Farmasötik Formu : Kullanıma Hazır Şırınga

Meksratu 10 mg/0,4mLEtkin Madde: Metotreksat
Endikasyon: İskelet sistemi
Farmasötik Formu : Kullanıma Hazır Şırınga

Bizden haber almak ister misiniz?

E-bültenimize kayıt olarak, Onko İlaçları ve onkoloji alanındaki gelişmeler ile
ilgili haberleri alabilirsiniz.