Onko&Koçsel, kişisel verilerin korunması kapsamında söz konusu verilere ilişkin etkin güvenlik düzeyini sağlamak ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu doğrultuda, Onko&Koçsel faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda kişisel verilerini işlediğimiz, Onko&Koçsel çalışanlarının, çalışan adaylarının, aile bireyleri ve yakınlarının, şirket hissedarlarının ve şirket yetkililerinin, iş birliği içinde olunan kurum/kuruluş çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin, ziyaretçilerinin ve ilişkili diğer kişilerin kişisel verilerinin korunmasını bir şirket politikası olarak benimsenmiştir.

 

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası


Bizden haber almak ister misiniz?

E-bültenimize kayıt olarak, Onko İlaçları ve onkoloji alanındaki gelişmeler ile
ilgili haberleri alabilirsiniz.